• Home/
 • Trends/
 • Hoe integreer ik mijn PLM-systeem met EPLAN?
Geschatte leestijd: 5 minuten

Hoe integreer ik mijn PLM-systeem met EPLAN?

Hoe integreer ik mijn PLM-systeem met EPLAN? En wat zijn de gevolgen wanneer dit niet goed verloopt? Veel engineers hebben dit niet helemaal duidelijk. Dit blog geeft antwoord op deze vragen en meer.

Inefficiënt lopende bedrijfsprocessen

Wanneer uw PLM- of PDM-systeem niet goed geïntegreerd is met EPLAN of wanneer er geen integratie is, kan dit ertoe leiden dat uw bedrijfsprocessen inefficiënt verlopen:

 • Uw werknemers verdrinken in een grote hoeveelheid tekeningen, stuklijsten, mails en documenten die ergens op de server staan.
 • Door het gebrek aan ordening wordt er per ongeluk met foutieve schema's gewerkt (zoals een oude versie van een schema).
 • De verschillende afdelingen (mechanische, elektrische en software) zijn niet goed op elkaar afgestemd.
 • Er wordt met foutieve materiaallijsten gewerkt, waardoor verkeerde bestellingen gedaan worden.
 • Er worden oude materialen doorgestuurd voor de bestelling, doordat de EPLAN gebruiker er niet van op de hoogte is dat dit een oud artikel is.

De gevolgen van een slechte integratie

Bovenstaande problemen hebben een grote impact op alle processen binnen uw bedrijf. Door tijdverlies wordt de doorlooptijd van projecten onnodig langer, wat de kostprijs verhoogt en tot ontevreden klanten kan leiden.

Doordat informatie moeilijk te vinden is en deze niet altijd duidelijk is, wordt werk dubbel gedaan of wordt de verkeerde informatie gebruikt. Met als gevolg dat uw werknemers gefrustreerd raken omdat de processen niet efficiënt lopen, de afdelingen niet goed op elkaar zijn afgestemd en de communicatie tussen de verschillende afdelingen moeizaam verloopt.

Waarom EPLAN integreren met uw PLM-systeem?

Wilt u het plannings- en productieproces beter laten aansluiten op engineering? Een einde maken aan lange zoektijden naar de juiste informatie? Een einde maken aan de onzekerheid over de juistheid van de informatie of over welke informatie gedeeld mag worden? Vermijden dat cruciale ontwerpinformatie verdeeld is over verschillende teams/afdelingen? Of een betere manier vinden om met de snelle toename van engineeringdata binnen uw organisatie om te gaan? Dat alles is mogelijk met een correcte integratie van uw PLM-systeem en EPLAN.

Hoe EPLAN koppelen aan PLM-systeem?

We bieden koppelingen aan met verschillende PLM-systemen zoals Windchill, Teamcenter, SAP, PRO.FILE en Vault. Een integratie tussen EPLAN en uw PLM-systeem verloopt altijd volgens een vaste procedure:

 • Kick-off workshop: alle betrokken partijen maken samen een analyse van welke opties de klant nodig heeft en spreken af hoe de connector geconfigureerd zal worden.
 • De specificaties worden gedetailleerd uitgeschreven.
 • Verwerken van feedback en aanpassingen.
 • Oplevering/Installatie.
 • Testfase.
 • Ingebruikname van de connector.

Pluk de voordelen van een goede PLM-integratie

Zodra de koppeling actief is, zult u direct het verschil merken:

 • De technische data die vanuit EPLAN komt zal op een gestructureerde en eenduidige manier in uw PLM-systeem worden geplaatst.
 • Projectinformatie (EPLAN-documenten, BOM-lijsten ...) zal op een gestructureerde manier terug te vinden zijn.
 • Revisiebeheer wordt volledig geregeld door het PLM-systeem. U kunt alle wijzigingen duidelijk volgen en iedereen werkt altijd met de meest recente versie van document.
 • Artikelen worden gesynchroniseerd (artikelen in het PLM-systeem hebben dezelfde beschrijving als artikelen in EPLAN).
 • Zowel de mechanische-, elektrische- als de software-data is snel en overzichtelijk terug te vinden in het PLM-systeem.
 • De samenwerking tussen verschillende afdelingen verloopt efficiënter. U optimaliseert het ontwikkelingsproces.
 • Bestaande kennis/informatie wordt op een optimale manier hergebruikt.
Schrijf u in om up-to-date te blijven!