• Home/
  • Trends/
  • Iedereen aan boord voor digitale transformatie
Geschatte leestijd: 4 minuten

Iedereen aan boord voor digitale transformatie

Tijdens de digitale transformatie komt het er op aan om de hele organisatie mee te nemen. Denken in termen van hiërarchie, afdeling, leeftijd of welke andere groepsindeling dan ook schaadt het gezamenlijke doel. Een 100% score is daarbij geen garantie. Dit blog geeft inzicht in het pad naar succes.

Zet in op personeelsontwikkeling

Van de vijf sleutelfactoren voor succes bij een digitale transformatie gaat er één over technologie: 'upgraden van digitale tools'. De een gaat deels over technologie en deels over Personeel & Organisatie: 'personeel in staat stellen om op een nieuwe manier te werken'. De overige drie gaan volledig over P&O. Het zijn: 'aanstellen van de juiste digitaal onderlegde manager(s)', 'ontwikkelingskansen voor het personeel' en 'regelmatig communiceren over de verandering.' Geen wonder dat het McKinsey-onderzoek uit 2018 personeelsbeleid aanwijst als factor die de kans op succes van digitale transformatie met een factor twee kan vergroten. Kortom, zet vol in op personeelsbeleid en personeelsontwikkeling!

Bedrijfscultuur doordringen

De digitale transformatie verdient dagelijkse aandacht. Zij moet in de genen van de medewerkers en de bedrijfscultuur doordringen. In het algemeen is een digitale oriëntatie bij jongere mensen van nature aanwezig – zij zijn ermee opgegroeid. Drie keer raden welke baan een jongere kiest: die bij een bedrijf dat volop met de digitale transformatie bezig is of de baan bij de fabriek waar de enige aanwezige digitalisering bestaat uit de retro-horloges uit de jaren tachtig om de pols van medewerkers.

Wij mèt zij

Bij een mooie mix van jong en oud zal de kennisuitwisseling als vanzelf gaan: jongeren doen vakinhoudelijke kennis op, ouderen de digitale kennis. Oudere medewerkers hebben over het algemeen net zo goed belangstelling voor digitalisering; ze zijn er alleen minder mee vergroeid.

Aan boord

Of het nu gaat om leeftijd, of om welke onderverdeling dan ook, het is zaak om elke vorm van 'wij tegen zij' tijdens de digitale transformatie te vermijden. Het is wij mèt zij. Dat is wat de communicatie moet uitdragen, naast de feitelijke updates. Uiteindelijk zal 99% van de medewerkers vroeger of later enthousiast worden voor digitale transformatie en mee willen doen. Zij willen de mogelijkheid krijgen om vanuit hun bestaande kennis en ervaring de nieuwe ontwikkelingen te begrijpen, te leren, te volgen en te omarmen. Op die manier kan een bedrijf zoveel mogelijk schaarse medewerkers binnen boord houden.

Afscheid onvermijdelijk?

Toch zal bijna elk bedrijf dat deze weg opgaat ook één of meer mensen in de gelederen hebben die zich blijven verzetten tegen de nieuwe werkwijze. Pas als het echt niet anders kan, zal het bedrijf afscheid van hen moeten nemen. Maar als het daadwerkelijk niet anders blijkt te kunnen, dan in het belang van het bedrijf als geheel belangrijk.

Schrijf u in om up-to-date te blijven!