Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze website blijft gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

 • Home/
 • Trends/
 • Hoe u in 3 stappen het engineering- en productie- proces digitaliseert
Geschatte leestijd: 4 minuten

Hoe u in 3 stappen het engineering- en productie- proces digitaliseert

De toenemende tijdsdruk eist van u als engineer een zo efficiënt mogelijke inrichting van uw werkprocessen. Een uniforme, naadloze gegevensoverdracht tussen u en uw collega’s is daarvoor cruciaal. Dat vraagt om een digitalisering van het gehele machine- en/of paneelbouwproces. Maar hoe? Door een interne en externe analyse voorafgaand aan de digitaliseringsstap.

1. Interne analyse

Een klassiek werkproces is grotendeels sequentieel als het gaat om de structurering van projecten. Nadat een opdracht binnenkomt, brieft sales de afdeling basisengineering, die vervolgens een opzet maakt voor detailengineering. Gegevens worden veelal niet uniform overgedragen, maar op verschillende manieren. Denk aan fysieke lijstjes, Excel, PDF of weer een ander bestandstype.

Daarom is het belangrijk om te beginnen met een interne analyse, oftewel het in kaart brengen van het huidige werkproces. De volgende vijf vragen staan hierbij centraal:

 • Hoe ontstaan veelvoorkomende/terugkerende faalkosten?
 • Hoe vindt structurering van projecten momenteel plaats?
 • Hoe verloopt de gegevensuitwisseling tussen sales, basisengineering en detailengineering?
 • Hoe vindt de gegevensoverdracht plaats tussen detailengineering en werkvoorbereiding (en tussen engineering en productie in het algemeen)?
 • Welke informatie zou ik willen ontvangen en welke informatie zou de ander willen hebben?

2. Externe analyse

Omgevingsfactoren zijn zaken waar u geen directe invloed op kan uitoefenen, maar die uw werkproces wel beïnvloeden. Denk hierbij aan een aantrekkende economie, een tekort aan technisch specialistisch personeel of een (buitenlandse) concurrent die u te slim af is.

Een analyse van deze externe factoren is van belang om erachter te komen of interne verandering van uw bedrijf – concreter: de digitalisering van uw werkproces – noodzakelijk is. De volgende vijf vragen staan hierbij centraal:

 • In hoeverre is de huidige economische situatie van positieve/negatieve invloed op uw bedrijf?
 • In hoeverre ondervindt u concurrentie van Nederlandse bedrijven?
 • In hoeverre ondervindt u concurrentie van bedrijven uit het buiteland c.q. lagelonenlanden?
 • Wat doen uw belangrijkste concurrentie anders dan u?
 • Wat zijn de belangrijkste technologische ontwikkelingen binnen de branche en in hoeverre loopt u daarin voorop/achter?

3. Daadwerkelijk digitaliseren

De werkwijze en gemaakte keuzes in het engineeringsproces zijn sterk bepalend voor de kosten die worden gemaakt tijdens de productie. Herinrichting van het engineersproces daarom belangrijk, als u daadwerkelijk uw werkwijze wilt digitaliseren. Maar hoe krijgt u dit voor elkaar?

Het begint bij het voorkomen van de noodzaak/neiging om te kopiëren en te plakken uit oude projecten. Immers, de kans dat iemand vergeet nog net even iets aan te passen, is reëel en kan consequenties hebben voor de kostprijs en de time-to-market.

De volgende vijf vragen zijn belangrijk om erachter te komen of uw bedrijf al klaar is voor de digitaliseringsstap:

 • Hoe vindt momenteel de gegevensoverdracht tussen alle afdelingen plaats?
 • Waar vinden de meeste communicatieproblemen plaats?
 • Hoe borgt u dat hetgeen dat sales aan uw opdrachtgever belooft ook daadwerkelijk na productie is gerealiseerd?
 • Hoe is het in uw bedrijf gesteld met de werkdruk?
 • In hoeverre staan uw collega’s – zowel ervaren medewerkers als de nieuwe – open voor verandering c.q. digitalisering?

Kortere doorloop tijden dankzij modulair werken

Benieuwd hoe u de doorlooptijd van uw projecten kan verlagen? In deze infographic leest u hoe 'modulair werken' u hierbij kan helpen.

Download de infographic

Systematisch structureren en optimaliseren zit Ernest Kappers van jongs af aan in het bloed. Het kan altijd slimmer en beter. 'Liever een avond programmeren dan dezelfde handeling twee keer doen' is zijn motto, ‘Getting Things Done’ van David Allen een favoriet boek. Bij de automatiserings- en digitaliseringsontwikkeling naar Smart Industry voelt hij zich thuis. “Naast het feit dat die ontwikkeling essentieel is voor de maakindustrie in Nederland.”

Op de HTS kon hij zijn passie voor technologie waarmaken, maar tijdens zijn dienstplicht als docent bij de Luchtmacht Elektronische en Technische School kreeg de technologie heftige concurrentie van een tweede passie: kennisoverdracht. Na de dienst won de technologie van (nu) Thales – vooral omdat training onderdeel van zijn werk uitmaakte. Na tien jaar maakte hij de overstap naar het EPLAN dat net begon in Nederland – waar hij 33 jaar geleden de trainingen ging vormgeven en producttechniek en consulting opzette.

Bij EPLAN draait het bij uitstek om herhaling elimineren. Knippen en plakken maken plaats voor het automatisch genereren van foutloze bouwstenen. Als Productmarketing Manager werd Ernest tien jaar geleden de spin in het web tussen afdelingen in. Zijn taak: zorgen dat klanten oplossingen op het juiste niveau krijgen, waardoor ze sneller, beter en met minder fouten en faalkosten kunnen werken.

Process Consulting
Engineering Software
Implementation
Global Support