• Home/
  • Trends/
  • Integratie engineering, werkvoorbereiding en productie
Geschatte leestijd: 5 minuten

Integratie engineering, werkvoorbereiding en productie

De machinebouw kan haar concurrentiekracht versterken door betere samenwerking in de verschillende fasen van het ontwikkel- en productieproces. Zo stelt een gemeenschappelijk engineeringplatform ons in staat een vergaande standaardisatie door te voeren. Die op zijn beurt een snelle en eenvoudige configuratie van producten mogelijk maakt. Laten we nu kijken hoe we efficiënter kunnen samenwerken met de volgende fase in het traject: de productie.

Besturingstechniek

In de besturingstechniek vormt de overdracht tussen engineering en productie vaak nog een zwakke schakel in de keten. Zelfs wanneer beide afdelingen in hoge mate geautomatiseerd zijn, vindt de informatieoverdracht maar al te vaak plaats met handmatige lijsten en gedrukte schema’s. Daarom is het noodzakelijk dat een centraal engineering platform ook een naadloze, digitale overdracht naar de productieafdeling ondersteunt.

Functionele projectaanpak

De functionele projectaanpak levert voor de engineering en het onderhoud (de technische dienst) al direct grote voordelen op. In een gemeenschappelijk object is alle noodzakelijke informatie van een bepaalde functie direct beschikbaar. Toch zien we bij de productie en met name de paneelbouw dat deze benadering nog op veel weerstand stuit. Want in de functionele aanpak moet de paneelbouwer kriskras door vele schema’s bladeren om de componenten te vinden en de bijbehorende bedrading te bepalen zoals deze in de kast uitgevoerd moet worden. Een arbeidsintensieve klus, die ook nog eens vraagt om hooggekwalificeerd personeel. In de traditionele paneelbouw lijkt deze aanpak dan ook onbruikbaar. Dit was tot voor kort de belangrijkste drempel om over te stappen naar een functionele schema-opzet.

Paneelbouw automatiseren

De oplossing ligt bij een verdere automatisering van de paneelbouw. Een samensmelting van de ‘klassieke’ werkvoorbereiding met de engineering. Dit betekent een directe aansturing van de productie vanuit de engineering met de juiste documentatie, zoals de bedradingslijsten voor de bedradingsmonteur of een directe aansturing van de diverse CNC-productiemachines.

Virtuele prototyping van de kastindeling is hierbij onmisbaar. Een 2D-indeling volstaat niet meer, 3D is een absolute noodzaak. Belangrijke zaken zijn hierbij een ‘collision’-controle voor bepaling van de minimale noodzakelijke opbouwruimte van een component, bepaling van de noodzakelijke koeling door een berekening van de totale warmteontwikkeling in de kast. Ook moet de bedradingsroute door dit systeem automatisch worden bepaald aan de hand van de geplaatste componenten. Waarbij de optimale routing van de bedrading automatisch door het systeem bepaald wordt aan de hand van de kastindeling en automatisch wordt teruggeschreven in de desbetreffende elektrische en pneumatische/hydraulische schema’s.

Directe aansturing van CNC-machines

Na het engineeringproces en de 3D prototyping van de kast volgt een automatische en directe aansturing van de productiemachines (CNC-machines), zoals boor-, frees- en ponsmachines, draadconfectionering, bedradingsrobots en labelingprinters.

Door de productenportfolio op te delen in functionele, multidisciplinaire en herbruikbare bouwstenen, ondersteund door een centraal, digitaal engineeringplatform met 3D prototyping en een hoge mate van geautomatiseerde aansturing in de productie, kunnen bedrijven in de machinebouw de komende jaren de concurrentie voorblijven. Daar ben ik van overtuigd. Slimme software kan deze integratie ondersteunen. De frisse blik van een externe deskundige kan hierbij van onschatbare waarde zijn.

Schrijf u in om up-to-date te blijven!