• Home/
  • Trends/
  • Integreren of vervagen, dat is de vraag....
Geschatte leestijd: 4 minuten

Integreren of vervagen, dat is de vraag....

Het zijn fantastische tijden in de machinebouw! Uitdagingen genoeg. De markt vraagt een kortere time-to-market, lagere kosten en betere kwaliteit. En dan is er nog de gespannen arbeidsmarkt: terwijl de laatste babyboomers het pand verlaten, stagneert de verse instroom vanuit de technische opleidingen. Hoe blijven we de komende jaren succesvol? Door integratie! Iedere machinebouwer kan succesvol zijn en blijven. Door het realiseren van een kortere time-to-market, kostenreductie en kwaliteitsverbetering. Want er is meer dan genoeg ruimte om deze doelen te bereiken, met minder mensen. En die ruimte vinden we intern.

De BOM barst

In de machinebouw werken de verschillende vakdisciplines (mechanisch, besturing en elektrotechnisch) vaak nog als autonome eilanden. Ieder met z’n eigen systeem, interpretatie en jargon. Informatie wordt uitgewisseld via telefoontjes, e-mails en Excel-lijsten – door mensen dus. Ondanks al hun goede bedoelingen, is deze informatie maar al te vaak gekleurd of onvolledig. Zo komt het dat u geen vat krijgt op de verschillende stukslijsten (BOM’s) vanuit MCAD (mechanisch) en ECAD (besturingen). Onderdelen komen dubbel voor, of ontbreken juist helemaal. Deze miscommunicatie leidt tot fouten, vertraging en hoge kosten.

Integratie is key

Gelukkig kan het ook anders. Een vergaande informatie-integratie is onmisbaar om de uitdagingen van morgen het hoofd te bieden. Vandaar dat grote bedrijven hun Enterprise Resource Planning (ERP) systeem aanvullen met een Product Data Management (PDM) systeem of Product Lifecycle Management (PLM) systeem. Ook steeds meer middelgrote en kleinere bedrijven erkennen de noodzaak van zo’n systeem. Waarom?

MCAD én ECAD

Dankzij het PDM/PLM systeem werken alle betrokken disciplines (elektrotechnisch, mechanisch en software, inkoop en verkoop) met dezelfde, gestandaardiseerde productendatabase. Communicatie vindt niet meer plaats via mails en Excel-lijsten, maar automatisch. Tenminste, als alle onderliggende systemen op elkaar zijn aangesloten. Helaas zien we maar al te vaak dat alleen de mechanische kant (MCAD) wordt meegenomen. Dit terwijl besturing een steeds grotere rol opeist in de machinebouw. Integratie van de ECAD systemen vormt dan ook een wezenlijke voorwaarde voor geïntegreerde werkprocessen. Waarin afdelingen informatie met elkaar delen op een transparante manier.

Het resultaat van zo’n complete integratie spreekt eigenlijk voor zich. De juiste componenten op de juiste stukslijsten. Niet dubbel, niets vergeten. Wijzigingen lopende het project worden automatisch gedetecteerd en verder verwerkt. En succes is niet meer afhankelijk van toevallige menselijke communicatie.

Engineering optimaliseren

In de huidige veeleisende markt vormt integratie van informatie de sleutel tot succes. Zo’n integratie heeft alleen kans van slagen als alle disciplines zijn aangesloten, dus ook uw ECAD systeem. Pas dan kunt u het totale engineeringproces verbeteren en optimaliseren. En daarmee de kans op fouten reduceren, additionele kosten voorkomen én doorlooptijden verkorten.

Schrijf u in om up-to-date te blijven!