• Home/
  • Trends/
  • Hoe machinebouwers met IoT profiteren van digital twins
Geschatte leestijd: 3 minuten

Hoe machinebouwers met IoT profiteren van digital twins

Het gerenommeerde IT-onderzoeksbureau Gartner voorspelt dat bijna de helft van de organisaties die IoT aan het implementeren zijn, digital twins gebruiken of dat in 2019 van plan zijn. In deze blog leest u wat deze ‘digitale tweelingen’ zijn en hoe innoverende Nederlandse machinebouwers ze kunnen gebruiken om hun processen te stroomlijnen.

Digital twins zijn digitale weergaven van fysieke objecten. Ze dienen als handvatten voor computergestuurde ontwerp- en validatietechnologieën en borgen dat het proces aan de vooraf gestelde eisen voldoet.

Verder dragen digital twins bij aan de definiëring van de productieprocessen en maken ze duidelijk of een product daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Ze leveren daarnaast inzicht in de servicewerkzaamheden die later in het veld voor het ‘echte’ product nodig zijn.

Dat komt goed uit, want klanten in de machinebouw willen:

  • Steeds meer maatwerk
  • Steeds kleinere series
  • Steeds complexere onderdelen en combinaties van bewerkingen

Net een echte tweeling

Terwijl een digital twin vooraf een proces of product visualiseert, levert het fysieke product via een scala aan sensoren ook heel veel digitale informatie op voor zijn digitale tweelingbroer.

Zo is de digital twin dankzij (IoT-)sensoren in staat de conditie en status van zijn fysieke wederhelft na te bootsen. Deze datastroom helpt om operationele processen verder te stroomlijnen, onderhoud te plannen en productontwikkeling te verfijnen.

Kortom, het fysieke product en zijn digital twin bestaan niet los van elkaar, maar communiceren onderling. Net als een echte tweeling. Zo helpen ze machinebouwers te profiteren van verregaande automatisering middels IoT.

Kortere levertijden, lagere foutmarges

Ook procesinformatie wordt in toenemende mate digitaal, en is daardoor sneller te reproduceren en te optimaliseren. Met als ‘fysiek’ resultaat dat machineproducenten daadwerkelijk kortere levertijden kunnen realiseren met veel lagere foutmarges.

Dat is precies waar de markt momenteel om vraagt. Het is een ontwikkeling waar we met de Nederlandse machinebouw niet omheen kunnen. Goed ondernemen betekent naar de praktijk vertaald dan ook: machines zo efficiënt mogelijk benutten, werken aan een optimale materiaalstroom en een alert administratief proces – van offerte tot en met de facturering.