Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze website blijft gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Naar efficiënt engineeren in acht overzichtelijke stappen

Geschatte leestijd: 8 minuten

Ontwikkelaars van machines en installaties voelen continu de druk om te veranderen. Nieuwe regels vanuit de overheid, toegenomen concurrentie, een markt die vraagt om lagere kosten en kortere doorlooptijden, industry 4.0 waarbij alles is verbonden en transparant... zomaar wat voorbeelden van de uitdagingen waar engineering voor staat. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is een optimaal en flexibel ontwerpproces van cruciaal belang. Maar hoe bereikt u dat? In dit artikel acht bouwstenen voor efficient engineering.

Bij EPLAN voeren we niet voor niets ‘efficient engineering’ als slogan. In 30 jaar tijd hebben wij heel veel geleerd over het efficiënt inrichten van het engineeringproces. We werken nauw samen met engineers van besturingen van machines en installaties. Samen met hen hebben we talloze best practices ontwikkeld. Deze kennis en ervaring over efficiënt engineeren hebben we gebundeld onder de naam: EPLAN Experience. In dit artikel wil ik die kennis en ervaring graag met u delen. Want binnen het engineeringproces valt op verschillende niveaus winst te boeken.

Applicaties beter benutten

Op applicatieniveau kan bijvoorbeeld de engineeringsoftware beter worden ingericht. Deze software bevat diverse mogelijkheden die engineers helpen efficiënter te werken. In de praktijk blijkt vaak dat engineers slechts een beperkt deel van deze mogelijkheden gebruiken. Door de applicatie beter in te richten en de functionaliteit te benutten, zijn grote verbeteringen mogelijk – vaak zonder extra licentiekosten.

Hoe efficiënt is zinvol?

De volgende laag is die van de standaardisatie, de modulering of structurering van het engineeringproces. Het gaat hier niet alleen om de toe te passen standaarden in het ontwerpproces. Maar ook om het hergebruiken van (deel)ontwerpen voor nieuwe producten of systemen. Iedere engineer doet dit in meer of minder mate. Door een bibliotheek aan te leggen van herbruikbare, parametreerbare, multidisciplinaire deelblokken, introduceren we nog meer efficiency binnen het ontwerpproces. Minder tijdrovend, zelf te ontwikkelen maatwerk dus en meer ‘standaard’ door modules slim te combineren.

Met deze ontwerpdatabase wordt de volgende efficiency stap mogelijk. Bij onze klanten herkennen wij hierin drie niveaus:

1. Optimalisering door het koppelen van de basic engineering en detail engineering
2. Ontwerp automatisering: het genereren van elektrotechnische en fluid-technische schema’s
3. Automatische configuratie: complexe producten worden eenvoudig en efficiënt geconfigureerd, vanuit een bibliotheek van voorgedefinieerde, mechatronische componenten

Overigens is automatische configuratie zeker niet voor iedere engineeringafdeling het einddoel. Wat voor de ene organisatie een must is om te komen tot efficiënte werkprocessen, kan voor de ander pure overkill zijn. Het kiezen van het juiste niveau van standaardisatie en automatisering, is misschien wel de belangrijkste stap op weg naar efficiënter engineeren.

Acht actievelden

Binnen EPLAN Experience hebben we in kaart gebracht welke stappen leiden tot een efficiënt engineeringproces. Iedere organisatie is anders en vraagt om een aanpak op maat. Daarom is EPLAN Experience geen universele blauwdruk hoe u uw engineering moet organiseren, maar acht overzichtelijke actievelden voor efficient engineering.

1. IT Infrastructure
Efficient engineering begint met de juiste inrichting van uw EPLAN-software in de IT-omgeving van uw bedrijf. Hierdoor creëert u een hoogperformante IT-infrastructuur met een probleemloos, duidelijk en betrouwbaar installatie- en updateproces.

2. Platform Setup
Het tweede actieveld betreft de optimale inrichting van uw CAE applicaties. Door de juiste bedrijfsspecifieke inrichting haalt u het maximale rendement uit uw systemen.

3. Codes & Standards
Richtlijnen voor optimale instellingen en het gebruik van apparaat- en stamgegevens. Zodat u voldoet aan alle relevante wereldwijde standaarden voor documentatie en productie zoals de nieuwe standaard IEC 81346, ISO 1219, IEC 61355 en NFPA/JIC.

4. Product Structure
Een duidelijke methode voor de structurering van uw machines en systemen. Dit vormt een heldere basis voor de automatisering van de engineering en interdisciplinaire samenwerking.

5. Design Methods
Hier gaat het om het selecteren en implementeren van de efficiëntste ontwerpmethoden voor uw werkzaamheden. Met als resultaat: een aanzienlijk korter engineeringtraject.

6. Workflow
Ontwerptaken stapsgewijs evalueren en automatiseren door middel van scripting of via Application Programming Interface (API). Dit leidt tot een sneller engineeringproces, waarin datatechnologie wordt geïntegreerd en consistentie beter is gewaarborgd.

7. Process Integration
Hier integreert u engineeringgegevens en workflows in uw bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld door het constructieproces te koppelen met processen als ERP en PDM.

8. Project Management
Hier gaat het erom de productiviteit in zo kort mogelijke tijd te maximaliseren. Dit begint met een veelomvattend projectplan, gebaseerd op gestandaardiseerde implementatieprocessen.

Welke actievelden voor uw engineering de meeste winst opleveren, hangt af van uw producten, processen en de mate van automatisering die hiervoor wenselijk is. Ik hoop u met deze actievelden op weg te helpen naar efficient engineering!

Download het whitepaper “In acht stappen naar een efficiënter engineeringsproces”, en lees meer over hoe u uw engineeringsproces zo efficiënt mogelijk maakt.

Efficiency ervaren

EPLAN Experience is meer dan een lijst actiepunten. Het is een internationaal programma van advisering, trainingen, webcasts, effeciency days en expert dialogs. Hiermee ervaart iedere onderneming wat efficient engineering voor hen kan betekenen.

Duik er dieper in

Lees meer over EPLAN Experience

Benieuwd naar hoe EPLAN u kan helpen uw engineering te optimaliseren?
Process Consulting
Engineering Software
Implementation
Global Support