• Home/
  • Trends/
  • Smart Industry: waarom er geen (digitale) tijd te verliezen is
Geschatte leestijd: 5 minuten

Smart Industry: waarom er geen (digitale) tijd te verliezen is

Smart Industry is een term die op bijna elke ondernemersbijeenkomst valt. Niet verwonderlijk; het wordt gezien als dé aanjager van innovatie. Er zijn echter Nederlandse machinebouwers die de boot dreigen te missen. In deze blog leest u waarom digitale gegevensuitwisseling voor hen onmisbaar is en de hoofdslagader van Smart Industry vormt.

Eerst nog maar eens afbakenen wat Smart Industry – ofwel Industrie 4.0 – nu eigenlijk inhoudt. Het wordt wel omschreven als de steeds verdergaande digitalisering van apparaten, productiemiddelen en organisaties, en de voortschrijdende onderlinge verwevenheid hiervan.

In dit samenspel ontstaan nieuwe businessmodellen, nieuwe manieren van produceren en zelfs compleet nieuwe sectoren.

Waarom Smart Industry?

Is Smart Industry belangrijk voor de Nederlandse machinebouw? Reken maar! Wij staan er met onze hoogwaardige kwaliteitsproducten nu goed voor in de wereld. Maar er is geen tijd om op onze lauweren te rusten. Daar gaan de ontwikkelingen gewoonweg te snel voor. We moeten opschakelen, want de vraag van de klant verandert.

Inspelen op veranderende klantvraag

Net als in de consumentenwereld, willen opdrachtgevers steeds vaker een customized product dat – mede door de internationale transparantie en concurrentie – niet meer mag kosten dan de standaardprijs.

In mijn rol als algemeen directeur bij EPLAN, spreek ik regelmatig directieleden en managers van machinebouwers, productiebedrijven, system integrators en paneelbouwers. Al hun bedrijven hebben steeds vaker te maken met deze veranderende klantvraag.

Om daar op in te spelen, is een omslag in denken vereist, met als kern: Smart Automation, Smart Engineering, Smart Manufacturing en Smart Customization.

Flexibilisering van de productie

Wil je een klantspecifiek product fabriceren voor de prijs van een standaard product? Dan moet je producten anders ontwerpen, produceren en beheren. Net als in de auto-industrie, waar de koper online met een paar muisklikken zelf zijn model samenstelt en bestelt, is dit ook de toekomst van de B2B-markt.

Dat vraagt om een productielijn die de wensen automatisch verwerkt via een zelflerend systeem. De fabriek van de toekomst moet zo ingericht zijn dat productieprocessen zelf in staat zijn om in te spelen op de individuele klantorder. Daarbij moeten machines en robots onderling met elkaar communiceren, zelf fouten opsporen en al lerend het productieproces optimaliseren.

Smart Industry concreet maken

Mooi plan, zult u misschien zeggen. Maar hoe geeft u Smart Industry concreet handen en voeten? Dat begint met verregaande samenwerking binnen de keten. Ook het eigen werkproces zal op de schop moeten.

Door slim te modulariseren en te standaardiseren, creëert u slimme bouwstenen. Daarmee kan een klantspecifiek product worden geconfigureerd voor de prijs van een massaproduct. Dat vraagt allereerst om een multidisciplinaire ontwerpmethodiek, die alle facetten van het product afdekt en configureerbaar maakt.

In de praktijk zien we bedrijven dan ook hun ontwerpproces differentiëren, waarbij nog een beperkt deel volgens engineering-to-order wordt ontworpen en een zo groot mogelijk deel volgens configure-to-order.

Vroegtijdig fouten uitsluiten

Smart Industry gaat nog verder. Naast mechatronische engineering, zijn virtual prototyping, simulatie en testen onmisbaar. Door nieuwe productieprocessen volledig te simuleren en te testen via virtuele platforms, kunnen fouten vroegtijdig herkend worden. Bovendien kan engineering de data hierna digitaal overdragen aan de werkvloer. Ook daardoor worden fouten voorkomen en gaan de kosten omlaag.

Engineering zal sowieso volledig geïntegreerd moeten worden in het totale bedrijfsproces. Zo weet sales exact wat er verkocht kan worden en kunnen wijzigingen uit bijvoorbeeld de maintenance-fase direct en automatisch worden teruggekoppeld naar engineering.

Smart Industry kan niet zonder data

Tot slot wil ik het belang van rijke productdata benadrukken. We moeten er voor zorgen dat de data van alle producten en componenten beschikbaar en toepasbaar zijn voor alle stappen in het productieproces. Alleen dan is een digitale workflow mogelijk. En digitale gegevensuitwisseling is nu eenmaal de hoofdslagader van Smart Industry.