Geschatte leestijd: 3 minuten

Transformeren is samenwerken

Bij digitale transformatie denkt u gelijk aan de technologie die hieraan verbonden is, maar heeft ook een nadrukkelijke organisatorische en menselijke component. Hoe laat u data en kennis door de organisatie stromen? Hoe vormt u kokers om tot teams die elkaars belangen (er)kennen? In dit blog vindt u de antwoorden op deze vragen.

Digitale transformatie voor een betere samenwerking

71% van de medewerkers bij machinebouwers verwacht dat digitale transformatie leidt tot meer samenwerking buiten de eigen afdeling. Ze hebben 100% gelijk. Dat blijkt uit onderzoek van McKinsey& Company: het tegengaan van verzuiling en het afbreken van kokers vergroot de slagingskans van de transformatie met 1,8 keer.

Kleine modules

Het hechter maken van de keten sales – (mechanical, electrical, software) engineering – productie – maintenance brengt voordelen met zich mee. Het kan een bekend spanningsveld oplossen. Sales wil aan de klantvraag tegemoetkomen en belooft een configuratie op klantspecificatie. Productie wil graag assembleren met standaardmodules. Wat doet engineering met deze paradox? Bouwblokken definiëren waarmee vrijwel elke klantwens gehonoreerd kan worden. Als de gesprekken eenmaal op gang komen, blijken de verschillen van inzicht vaak ook niet zo groot.

Parallel

Dat is maar goed ook, want er is een tweede reden om samenwerking te stimuleren. Er is geen tijd om innovatie lineair, dus afdeling na afdeling, te organiseren. Afdelingen moeten parallel met dezelfde vernieuwing aan de slag om de time-to-market zo kort mogelijk te maken.

Betrokken directie

Hoe brengt u de wensen van afdelingen bij elkaar? Hoe laat u data vanuit afdelingen en vanuit machines door de organisatie stromen? U kunt daarvoor een Chief Digital Officer aanstellen. U kunt mensen tussen afdelingen uitwisselen, zodat ze elkaars taal leren spreken. Misschien lukt het met zelfsturing vanuit de medewerkers zelf. Eén ding is duidelijk: procesmanagement verdient de aandacht van de directie. Die moet de doelen en stip op de horizon aangeven.

Procesbegeleider

Eén van de opties is om op basis van het gezamenlijke doel teams met sales, engineering, productie en maintenance te vormen rond machinefamilies. Dat kweekt begrip en leidt tot integrale oplossingen. Waarschijnlijk lukt dat het best als een procesbegeleider ervoor zorgt dat teamleden met elkaar praten en hen zo met elkaar verbindt.