• Home/
  • Tips/
  • Verplaats je de kast of de monteur? 3D geeft de doorslag
Geschatte leestijd: 5 minuten

Verplaats je de kast of de monteur? 3D geeft de doorslag

Als paneelbouwer die efficiëntie nastreeft, zijn er ruwweg twee manieren om de werkplaats in te richten. Traditioneel gezien doet één medewerker vaak de gehele kast, wat zorgt voor een baan met veel afwisselende werkzaamheden. De kast en de medewerker blijven beiden op dezelfde plek. En dan is er nog de lean-manier. Dit is de middenweg die vaak gekozen wordt en dit houdt in dat de medewerkers van tijd tot tijd gewisseld worden tussen de verschillende lean ingerichte productiecellen.

De rol van ontwerpen in 3D

In feite staat de inrichting van je engineeringsproces los van de inrichting van je productieproces. Op welke manier je je werkplaats ook inricht, het is belangrijk om helder te hebben welke bewerkingen als eerst uitgevoerd moeten worden en welke de volgende zijn. Door vooraf het ontwerp honderd procent digitaal correct te hebben, weet je precies welke deelprocessen al gestart kunnen worden. Dit komt de time-to-market ten goede. Ontwerpen in 3D speelt hierbij een doorslaggevende rol.

De stappen die worden doorlopen bij het 3D ontwerpen van een kast zijn:

  • De kast wordt honderd procent digitaal ingedeeld;
  • Kasbewerking: handmatig of machinaal;
  • Componenten plaatsen;
  • Bedrading genereren

1. De kast wordt honderd procent digitaal ingedeeld

Het ontwerp is waarheidsgetrouw en foutloos. Daarmee is het een virtueel prototype, ofwel een digitale tweeling van zijn toekomstige fysieke tegenhanger.

2. Kastbewerking: handmatig of machinaal

Op het moment dat de kast aangeleverd wordt, moet deze eerst bewerkt worden. Al bij het bestellen van de kast moet je kunnen weten waar alle gaten en uitsparingen moeten komen. Of de bewerking vervolgens handmatig geschiedt of per CNC-machine, is van latere zorg. Geautomatiseerde productie levert wel een kortere doorlooptijd met hoge kwaliteitsnorm op.

3. Componenten plaatsen

De volgende stap is om componenten en toebehoren uit het magazijn te halen en in de kast te zetten. Aangezien je al vroeg weet hoe de werkelijkheid eruit komt te zien, kunnen al vroeg in het proces de benodigde componenten besteld worden.

4. Bedrading

Wanneer je een kast in 3D hebt ontworpen, kan automatisch de optimale routering worden berekend. Ook kunnen met één druk op de knop automatisch de bedradingslijsten gegenereerd worden. EPLAN Smart Wiring kan helpen ook personeel dat niet technisch is opgeleid in te zetten voor de bedrading.

Automatisering vraagt om standaardisatie, standaardisatie vraagt om Pro Panel. Meer weten? Download dan gratis het e-book ‘Van 2D-tekenen naar 3D samenstellen, met daarin zes redenen waarom je hier als toekomstgerichte engineer niet omheen kunt.

Parralel werken aan dezelfde kast

EPLAN Pro Panel maakt het mogelijk om alle werkdocumentatie en -instructies voor monteurs al in een heel vroeg stadium met een druk op de knop beschikbaar te stellen. Doordat de kast al voor honderd procent in 3D is opgebouwd voorafgaand aan de productie, wordt de time-to-market aanzienlijk verkort en gaat de foutkans drastisch omlaag.

Omdat Pro Panel de werkvoorbereiding zoveel eenvoudiger en nauwkeuriger maakt, kan parallel door verschillende medewerkers aan dezelfde kast worden gewerkt. Daarbij verplaatst – indien nodig – zowel de kast, als de medewerker zich. Het geeft je meer vrijheid om je productie – naar jouw inzicht – op de meeste efficiënte wijze in te richten.

Optimaliseer automatisch de koelingscapaciteit met EPLAN Pro Panel

EPLAN Pro Panel is een CAE-oplossing voor de 3D-engineering van schakelkasten en schakelinstallaties. Dit biedt u als ontwerper en als paneelbouwer tal van mogelijkheden. Van paneelontwerp vanuit de detailengineering, virtual prototyping, digitale communicatie, directe aansturing van productiemachines tot en met bedradingsinformatie op een tablet.

Download de webcast