• Home/
  • Tips/
  • Vijf tips om uw werk sneller gedaan te krijgen
Geschatte leestijd: 4 minuten

Vijf tips om uw werk sneller gedaan te krijgen

Engineering is voor u waarschijnlijk het mooiste werk ter wereld; u heeft er immers uw beroep van gemaakt. Hoewel het werk aan de digitale tekentafel geen straf is, kan het opzetten en ontwerpen van elektrotechnische toepassingen vaak nog wel een stuk sneller. Een gestructureerde en voornamelijk digitale werkmethodiek maakt het ontwerpproces een stuk efficiënter, zodat u meer tijd overhoudt voor de leuke en interessante engineeringthema’s. Maar hoe doet u dat? In deze blog geven we hieruit alvast vijf tips.

Tip 1: Denk goed na over een goede projectstructuur en -opzet

Naast het vaak gebruikte klassieke model, waarbij de volgorde van schema’s volgens hoofdstroom, stuurstroom en I/O’s opgezet is, kan een nieuwe projectopzet veel mogelijkheden bieden. Bij deze nieuwe opzet gaat u niet zozeer uit van de losse componenten en schakelingen, maar meer van de uiteindelijke functie. Functies zijn namelijk veel makkelijker te hergebruiken, zonder dat er veel handmatige aanpassingen in coderingen en dergelijke doorgevoerd moeten worden. Deze functies kunnen vervolgens ook weer goed vastgelegd worden in uw macrobibliotheek.

Tip 2: Zorg voor een andere ontwerpmethodiek met rijke componentdata

Zorg ervoor dat u bij het opzetten van uw schema’s direct gebruikmaakt van rijke digitale componentinformatie. Dit doet u door deze componenten in uw schema in te lezen vanuit het online EPLAN Data Portal. Hierbij kunt u eigen aanpassingen en verrijkingen direct toevoegen en opslaan in uw artikelbibliotheek, zodat u deze altijd weer kunt hergebruiken.

Op basis van de rijke digitale componentinformatie kunt u van de klassieke tekenwijze (het plaatsen van symbolen) overstappen naar de device-georiënteerde ontwerpmethodiek. Dit resulteert in minder handmatige aanpassingen en dus minder fouten. Ook hoeft u minder te zoeken naar componentspecificaties en biedt deze werkmethodiek meer gebruiksgemak door het werken met navigatoren. Dit zorgt voor een snellere doorlooptijd en lagere kosten.

Tip 3: Maak gebruik van de algemene IEC-normen

Zorg er van meet af aan voor dat de door u gebruikte componenten in het schema voldoen aan verschillende nationale en internationale wetgevingen. Zo voorkomt dat u de schema’s naderhand nog een keer moet aanpassen omdat deze niet voldoen aan de geldende richtlijnen. Maak daarom gebruik van toepassingen en componenten op basis van de internationale normen. Internationale acceptatie is dan gewaarborgd. Zo zet u de schema’s op een doordachte manier op en gaat u efficiënt te werk.

Tip 4: Genereer productiedocumentatie automatisch

U kunt al uw noodzakelijke productiedocumentatie, zoals overzichts-, aansluit- en materiaallijsten, automatisch uit het schemapakket genereren. Zo heeft u altijd de actuele gegevens beschikbaar in de productiedocumenten, zonder dat u deze allemaal afzonderlijk over hoeft te nemen. Dit voorkomt fouten die snel gemaakt worden bij het overtypen naar aparte lijsten of Excelsheets.

Tip 5: Directe koppeling met de PLC softwareontwikkeling en materiaalinkoop

U kunt zorgen voor een automatische, digitale uitwisseling tussen de hardware- en de software-engineering met de PLC. Hierbij draagt u automatisch I/O gegevens over en actualiseert u deze. Ook brengt u op deze manier de materiaallijst direct over naar het ERP- of PDM-systeem voor de inkoop van de onderdelen. Wederom zonder kans op fouten.

Schrijf u in om up-to-date te blijven!