• Home/
  • Trends/
  • Naar een multidisciplinaire aanpak van engineering
Geschatte leestijd: 4 minuten

Naar een multidisciplinaire aanpak van engineering

Bij het ontwerp van besturingen wordt vaak de elektrische besturing los gezien van de pneumatische/hydraulische besturing en de software. Machinebouwers die in de toekomst concurrerend willen blijven, zullen deze gescheiden afdelingen moeten transformeren naar een meer multidisciplinaire aanpak.

Functionele deelblokken

De configuratieproces veronderstelt dat de eindproducten voor het grootste deel zijn samen te stellen uit functionele deelblokken. Hiervoor is het nodig de productenrange op te delen in functionele, herbruikbare bouwstenen, die zich laten combineren tot ‘maatwerk’ producten. Zo wordt maatwerk een kwestie van standaard.

Elektrotechniek, pneumatiek/ hydrauliek en software zijn nu vaak nog verschillende afdelingen, die werken met andere applicaties, afwijkende dataformaten en opslag. Automatische uitwisseling van gegevens is hierdoor vrijwel onmogelijk en er is geen controlemechanisme om fouten te detecteren. Willen we de transitie maken van engineeren naar configureren, zullen deze engineers meer moeten samenwerken.

Mechatronisch

De opdeling in herbruikbare blokken is alleen mogelijk als deze bouwstenen multidisciplinair zijn. Dat wil zeggen zowel mechanisch als besturingstechnisch (pneumatisch/hydraulisch, elektrotechnisch én softwarematig) compleet. Dat kan alleen als we dit veranderingsproces mechatronisch oftewel multidisciplinair oppakken. Dit betekent dat engineers binnen alle betrokken vakgebieden (mechanisch, elektrisch, softwarematig) over dezelfde functies praten en dezelfde taal spreken. Dit is een essentieel veranderingsproces en verdient ook als zodanig veel aandacht van het management.


Het opdelen in mechatronische of multidisciplinaire bouwstenen op basis van functie

Parametrisch en intelligent

Een tweede voorwaarde is dat deze bouwstenen – binnen redelijke grenzen – flexibel zijn aan te passen aan de wensen van de klant. Door het kiezen van de juiste parameters kunnen de bouwstenen gedimensioneerd worden. Met deze parametrische bouwstenen kan het grootste deel van de klantwensen worden samengesteld. Hiermee komen we op een derde vereiste: ook de engineeringregels en afhankelijkheden die ervoor zorgen dat de bouwstenen op elkaar aansluiten, moeten hierin worden vastgelegd.

Functionele decompositie

Het indelen van producten in herbruikbare, slimme bouwstenen, noemen we functionele decompositie. Een doordachte opdeling bepaalt het succes van deze transformatie naar een functionele, multidisciplinaire aanpak van projecten. De valkuilen zijn zowel een te grove als een te gedetailleerde opdeling. Maar ook een te ver doorgevoerde parameterisering kan contraproductief werken. Het maken van een werkbare functionele decompositie is een specialisme waarbij de frisse blik van een externe specialist van onschatbare waarde kan zijn.

Schrijf u in om up-to-date te blijven!