• Home/
  • Tips/
  • In geval van twijfel: deactiveren
Geschatte leestijd: 7 minuten

In geval van twijfel: deactiveren

Vroeger was een EPLAN licentie standaard verbonden aan een dongel met validatiecode. Tegenwoordig zijn de licenties dongelloos. Voor beide licenties wordt er gebruik gemaakt van een online activering. Dat maakt het beheer voor de gebruiker anders. De sleutel tot zorgeloos werken ligt bij het tijdig deactiveren van licenties bij veranderingen. Opnieuw activeren is daarna een fluitje van een cent.

Hard- en software-aanpassingen

Licenties zonder dongel worden online geactiveerd vanaf een bepaald werkstation. Wanneer er aanpassingen plaatsvinden aan dit werkstation, herkent de server het werkstation niet meer als het werkstation met de licentie. De server die de licenties registreert, koppelt die licentie namelijk aan een aantal kenmerken van uw systeem. Als de systeemkenmerken wijzigen, is het voor de server alsof de licentie op een werkstation staat waarvoor geen licentie is verleend.
Dat kan gebeuren als u hardware-aanpassingen op het werkstation doorvoert. Het gaat dan niet alleen om de ingebruikname van een geheel nieuw systeem, maar ook om bijvoorbeeld uitbreiding van het RAM-geheugen of de plaatsing van een nieuwe grafische kaart. Daarnaast kunnen ook software-aanpassingen, zoals grote updates of herinstallaties van het besturingssysteem, ervoor zorgen dat de server uw werkstation niet meer herkent. De licentie werkt dan niet meer.

Het is daarom raadzaam om voor het doorvoeren van dergelijke hard- of software updates eerst even de licentie (met of zonder dongel) te deactiveren met de tool rehost.exe. Nadat de update is uitgevoerd, kunt u deze weer activeren en werkt deze als vanouds.

Bekijk hier alle informatie over de rehost tool.

Licenties van 2.7 of ouder met dongel

Sinds de licenties zonder dongel hun intrede hebben gedaan, kunnen licenties met dongels nog op maximaal drie verschillende werkstations worden gebruikt. Een nieuwe dongelloze licentie kan maar op één werkstation geactiveerd zijn. Als u de dongel op een vierde werkstation wilt activeren met de 'entitlement ID', is het zaak de licentie op één van de drie eerdere werkstations te deactiveren. Voor dat deactiveren of 'revoken' dient de tool rehost.exe. Die verwijdert de gegevens over dit werkstation van de licentie-server.

Detachering en huurlicenties

Wie voor langere tijd niet meer met een licentie gaat werken, kan deze voor de zekerheid beter deactiveren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij medewerkers van detacheringsbureaus. Zij hebben de licentie op een laptop, die ze voor een klant gebruiken. Als het project voor een klant is afgerond, gebruiken zij de licentie niet meer totdat er een nieuw EPLAN project bij dezelfde of een andere klant begint.

Grote kans dat er in de tussentijd een grote update van het besturingssysteem is geweest of er wordt een ander systeem toegewezen, waarna de licentie niet meer werkt. Deactiveren na afloop van het project voorkomt dit. Min of meer hetzelfde kan gebeuren na de afloop van een huurlicentie op een bepaald werkstation. Mocht u uw licentie opnieuw willen huren op een ander systeem, kan het zo zijn dat u de licentie niet werkend krijgt. Deze activeringsproblemen kunt u voorkomen door de licentie net voor de afloop van de huurperiode te deactiveren. Wanneer u dan de licentie opnieuw gaat huren kunt u zonder problemen de licentie op een ander systeem activeren.

Van dongel naar online

In veel gevallen weten gebruikers meer van EPLAN dan hun IT-afdeling. Het is goed om daaraan te denken als u als gebruiker bepaalde computerhandelingen zoals updates door de IT-afdeling laat uitvoeren. U als gebruiker bent daarbij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het revoken van een licentie met of zonder dongel.

Gaat het om een licentie met dongel, dan raden we de gebruiker(s) aan om bij te houden op welke werkstations deze licentie is geactiveerd. Bijvoorbeeld in een Excel-lijst.

Meer informatie kunt u hier vinden.

Praktijkcase: update van 2.8 naar 2.9

Bedrijf X heeft drie werkstations met het EPLAN platform versie 2.8 en wil updaten naar 2.9. Eén van die werkstations is verouderd. Daarom wordt de update hierop niet meer uitgevoerd; het werkstation wordt afgedankt. Dan is het goed er aan te denken om 2.8 eerst te deactiveren. Alleen dan is het mogelijk de derde licentie op een nieuw werkstation weer te activeren.

Deactiveren op offline werkstations

Het deactiveren van een licentie met de tool is gemakkelijk. Tenminste, als het gaat om een werkstation die is verbonden met internet, zodat hij met de server kan communiceren. Met een offline werkstation is het proces wat complexer. In dat geval verloopt de procedure via een werkstation die wel met internet is verbonden. De stappen kunt u hier vinden.

Schrijf u in om up-to-date te blijven!